Özgür Durmaz

Özgür Durmaz


BIYOGRAFİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Mersin Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre alanında yüksek lisansını tamamladı. Migros Türk TAŞ’de yönetici olarak başladıgı iş hayatına, Berdan Tekstil’de İnsan Kaynakları ve Eğitim yöneticiliği ile devam etti. Nisan 2008 tarihinden bu yana Mersin Teknopark AŞ.’de genel müdür olarak görev yapmakta, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetiminde yer almaktadır.

 

Profesyonel Turist Rehberliği, İç Kalite Tetkikçisi, Yönetimde Karar Verme ve Problem Çözme, İnsan Kaynakları Yönetimi, ISO 9000,  ISO 14000, Eğiticinin Eğitimi, İletişim ve Grup Verimliliği, Süpermarket Okulu gibi pek çok eğitime katılmıştır. Birçok toplantı, çalıştay ve seminerde konuşmacı ve katılımcı olarak bulunmuştur. Çeşitli projelerin yönetisi ve ortağı olarak görev almış, eylem planlarının oluşturulmasına destek olmuş, pek çok oluşuma danışmanlık hizmeti vermiştir. Çocuklar ve gençlerin bilim ve teknoloji ile yaşamasının sağlanması, bilgi toplumuna dönüşmek için farkındalık yaratılması,  Ar-Ge ve yeniliklere öncülük edilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, sosyal katılımın artırılması ve bu bakış açısının Türk kültürüne entegre edilmesi ayrıca işbirlikleri ile sinerji yaratılması için çalışmaktadır.

 

İyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.