Emrah Alkaya

Emrah Alkaya


BIYOGRAFİ

TÜRKÇE

 

Aralık 2008’de, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış olan Dr. Emrah Alkaya, Ocak 2010 tarihinden bu yana Uzman olarak görevini sürdürmektedir. Kendisi 2006 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini yine aynı bölümden sırasıyla 2008 ve 2013 yıllarında almıştır. TTGV’deki kariyeri öncesinde 2006-2008 yılları arasında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde Proje Asistanlığı, 2008 yılında ise TEMPO Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. bünyesinde biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin modellenmesi ve katı atık yönetim sistemleri üzerine çalışmıştır. Uzmanlık alanları arasında kaynak verimliliği, atıkların valorizasyonu, sürdürülebilir tüketim/üretim ve yeşil girişimcilik konularında proje/program geliştirme ve yönetimi ön plana çıkmaktadır. (i) Ar-Ge ve demonstrasyon projeleri finansman destek programlarının yönetimi, (ii) özel sektör kuruluşlarına teknik destek/ danışmanlık, (iii) ulusal strateji ve politikaların geliştirilmesi, (iv) ağyapı yönetimi ve (v) start-up firmaları için öz sermaye finansmanı ve mentorluk gibi alanlarda deneyimi bulunmaktadır. Bugüne kadar 15’den fazla ulusal ve uluslararası proje/program yürütülmesine aktif katkısı bulunan Dr. Alkaya’nın 2014 yılına kadar 11 tanesi SCI/SCI Expanded veritabanında yer alan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış toplam 13 adet makalesi bulunmaktadır. Çalışmalarının pek çoğu konferans bildirisi/sunum olarak yayınlamış, kendisi uluslararası bir kitaba ise yazar olarak katkı vermiştir. 2014 yılına kadar SCI/SCI-expanded veritabanına kayıtlı bilimsel çalışmalarda 50’den fazla atıf almıştır. Halen SCI/SCI Expanded veritabanına kayıtlı çeşitli ulusalararası dergiler için hakemlik yapmaktadır.