Seda Damla Bük

Seda Damla Bük


BIYOGRAFİ

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Seda Damla Bük iş hayatına 2007 yılında TROYKA Ltd. Şti.’de başladı. Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarına Yönelik proje hazırlama, yürütme, raporlama faaliyetlerinde bulunan Bük, 2009 yılında PMP sertifikasını aldı. 2011 yılında ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. bünyesine katılan Bük, Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme, Uluslararasılaştırma, Ulusal ve Uluslararası Proje Yürütme ve Fikri Mülkiyet Haklarına yönelik çalışmalar yaptı. Patent ve Teknoloji Transferi alanlarında uzmanlaşmak amacıyla AUTM ve ÜSİMP işbirliğinde Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticinin Eğitimi (Bölüm I /II) , AUTM-ÜSİMP: Teknoloji Transferi Profesyonelleri Eğitimi, Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı(UTTP)  ile Avrupa Patent Akademisi, Kayıtsız IP, Ticarileştirme ve İcra Eğitimi gibi çeşitli programlara katıldı. Şubat 2014’ten itibaren Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü’nde Program Yöneticisi olarak, buluşların Fikri Mülkiyet Hakları ile korunmasından ticarileştirilmesine kadar olan süreçleri yöneten Seda Damla Bük, aynı zamanda Patent Vekilliği belgesine de sahiptir.